ATSS                              

Asepsia 

PURIFICACIÓ  I DESINFECCIÓ 

Tractaments de l'aire , aigua i aliments 
____________________________________________________


 

                                            Aire :

Des de ATSS Asepsia, busquem que els ambients interiors comptin amb l'aire més pur possible. A la societat actual, passem la major part del temps dins d'ambients tancats ( edificis, transports, zones d'oci ) i hi han factors que afecten a la qualitat de l'aire interior, com la ventiliació inadecuada, l'entrada de contaminació exterior i la contaminació pròpia que produexen els edificis, provocant un elevat percentatge d'absentisme, el que es coneix amb el nom SEE ( síndrome d'edifici malalt)

Amb els espais interiors, ens trovem tres tipus de contaminants funamentals :

1. CONTAMINANTS QUÍMICS 

Afecten a la salud de les persones de forma directa o per acumulació i provocan reaccions al.lèrgiques , exemple: COV, CO2, CO, NO2.

2. CONTAMINACIÓ BIOLÒGICA

Transmet malalties i contagis